Yumuşak Güç aslında bu bir politika deyimi. Güçlü olan devletler, kendi çıkarları için yapılmasını istedikleri işleri, karşılarındakilere zorla, savaşla kabul ettirmeye muktedir oldukları halde bu yolu kullanmamayı, isteklerini -astarı yüzünden pahalı olan- savaşla değil, ‘’dişlerini gösterip ısırmayarak’’, yani ‘’Yumuşak Gü璒 kullanarak’ elde etmeyi tercih ediyor ve başarıyorlar da... Peki politikada kullanılan bu yöntem neden özel ve sosyal yaşantımızı güzelleştirmek için kullanılmasın?

Çağlar Çabuk, yeni kitabının adını ve konusunu oluşturan ‘’Yumuşak Gü璒 kavramını insanın sosyal ve özel yaşamına taşımanın yollarını arayan bir çalışma yürütüyor yıllardır. Bu söyleşilerde gözlemlerini ve elde ettiği sonuçları paylaşıyor.

 • Politikada ‘’Yumuşak Gü璒 nasıl kullanılıyor? Niçin güçlü devletler, daha uzun ve yorucu olduğu halde artık bu yolu seçiyor?

 • Politikadaki ‘’Yumuşak Gü璒 teknikleri insan ilişkilerine adapte edilebilir mi?

 • İşte, evde, ailede, aşkta... yumuşak gücümüzü kullanmanın anlamı ne?

 • Yumuşak Güç bileşenleri nedir, ‘’kişisel YG düzeyi analizi’’ nasıl yapılır?

Söyleşi talebiniz için: bilgi@4bakademi.com